INSTRUMEN PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BIL
ASPEK
ITEM
Skor Sekolah
0
1
2
1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID a) Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi Dan Balik Sekolah:      
i. Mempunyai data dan rekod cara murid ke sekolah (Berjalan kaki, Berbasikal, Motosikal, Bas Sekolah, Dihantar Penjaga, Bot/Perahu, Kereta sendiri).      
ii. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik sekolah.      
iii. Pemeriksaan berkala ke atas kenderaan yang digunakan murid ke sekolah. (Basikal, Motosikal, Kereta).      
iv. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan keselamatan daripada pihak berkuasa berkenaan. (Jaket keselamatan/topi keledar/lesen memandu/cukai jalan dan lain-lain berkaitan).      
v. Menetapkan laluan pejalan kaki, laluan dan parkir kenderaan yang digunakan oleh murid.      
vi. Menetapkan tempat menurun dan mengambil murid yang menggunakan bas dan yang dihantar oleh penjaga.      
vii. Kawal selia pengurusan sekolah sewaktu murid datang dan balik dari sekolah.      
viii. Ada arahan  berkaitan keselamaatan murid semasa berada di jeti/stesen bas dan lain-lain.      
Skor
0
0
0
JUMLAH SKOR
0
b) Arahan Keselamatan Murid Semasa Pengajaran & Pembelajaran Dan Waktu Rehat      
i. Ada arahan berkaitan keselamatan murid di bilik darjah, makmal, bengkel, lain-lain tempat amali dan bilik-bilik khas.      
ii. Pengawasan guru sebelum, semasa dan selepas aktiviti dijalankan.      
iii. Memastikan kehadiran murid direkodkan.      
iv. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi.      
v. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti.      
vi. Ada arahan kepada murid tentang kawasan larangan sewaktu rehat.      
vii. Rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa Pengajaran  dan Pembelajaran.      
 
Skor
0
0
0
 
Jumlah Skor
0
c) Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum, Sukan Dan Permainan.      
i. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum, semasa dan selepas aktiviti kokurikulum, sukan dan permainan.      
ii. Pengawasan guru sebelum, semasa dan selepas aktiviti dijalankan.      
iii. Memastikan kehadiran murid direkodkan.      
iv. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi.      
v. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti.      
 
Skor
0
0
0
 
Jumlah Skor
0
d) Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan Dan Perkhemahan.      
i. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum, semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan.      
ii. Pengawasan guru sebelum, semasa dan selepas aktiviti dijalankan.      
iii. Memastikan kehadiran murid direkodkan.      
iv. memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi.      
v. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti.      
vi. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan lawatan dan perkhemahan (Surat Kebenaran Penjaga / Perakuan Kesihatan).      
vii. Memastikan kenderaan yang digunakan untuk membawa murid selamat digunakan.      
 
Skor
0
0
0
 
Jumlah Skor
0
JUMLAH SKOR 1
0